Hazırlık Programları

Hazırlık Programlarımızla Avrupa Üniversitelerinde Eğitim Fırsatları

25-yil-tecrube

Avicenna Tıp Hazırlık Diploması (ADPS)

Avicenna Tıp Hazırlık Programı, tıp alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilere tıp eğitimine hazırlık yapmayı amaçlayan bir programdır. Bu program, öğrencilere tıp bilimlerinin temel prensiplerini, anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi temel bilimleri ve tıbbi terminolojiyi öğretmeyi hedefler. Avicenna Tıp Hazırlık Programı, öğrencilere insan anatomisi, organ sistemleri, hastalıkların tanı ve tedavisi, tıbbi araştırma yöntemleri gibi konuları kapsar. Ayrıca, tıp etiği, hasta ile iletişim, tıp literatürünü anlama ve değerlendirme gibi becerileri de öğrencilere kazandırır. Bu program, tıp alanında çalışacak olan öğrencilere mesleki becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Avicenna Tıp Hazırlık Programı, öğrencilere laboratuvar çalışmaları, klinik gözlemleme fırsatları, stajlar ve projeler gibi pratik deneyimler sağlar. Bu sayede öğrenciler, tıp pratiğini daha iyi anlamak ve gerçek dünya uygulamalarını deneyimleyerek mesleki becerilerini geliştirmek için fırsat bulurlar. Program aynı zamanda tıp alanında etik, hukuk ve mesleki sorumluluklar gibi konuları da öğrencilere aktarır. Öğrenciler, hasta gizliliği, hasta hakları, tıbbi etik ilkeleri ve tıp mesleğinin yasal çerçevesi gibi konularda bilinçlenirler. Avicenna Tıp Hazırlık Programı, öğrencilere tıp alanında ileri eğitim için sağlam bir temel sağlar. Bu programı tamamlayan öğrenciler, tıp fakültelerine başvurarak tıp lisans eğitimine devam edebilirler. Avicenna Tıp Programı, tıp alanında başarılı bir kariyere adım atmak isteyen öğrencilere önemli bir başlangıç noktası sunar. Bu program, öğrencilere sağlık bilimleri ve tıp alanına ilgi duyanlara kapsamlı bir hazırlık sunar. Öğrenciler, insan anatomisi, hastalıkların teşhisi ve tedavisi, tıbbi terminoloji gibi temel bilgileri öğrenerek tıp eğitimine bir adım daha yaklaşırlar.
7900 €

Avicenna - Metropolitan Üniversitesi Yolu (AMUP)

Avicenna - Metropolitan Üniversitesi Yolu, Metropolitan Üniversitesi'ne kabul ve kayıt süreçlerini kolaylaştırmak için Avicenna International College ile yapılan bir anlaşmadır. Metropolitan Üniversitesi, Macar Hükümeti tarafından akredite edilmiş bir üniversitedir ve Yaratıcı Endüstriler Üniversitesi olarak bilinir. Üniversite, çeşitli lisans ve yüksek lisans programları sunmaktadır. Metropolitan Üniversitesi'nde lisans programları arasında animasyon, çevre tasarımı, film ve medya çalışmaları, grafik tasarım, işletme yönetimi ve idaresi, ticaret ve pazarlama, iletişim ve medya bilimleri, uluslararası ilişkiler, turizm ve otelcilik yer almaktadır. Yüksek lisans programları ise sanat ve tasarım yönetimi, grafik tasarım, iletişim ve medya çalışmaları, pazarlama, işletme yönetimi, turizm yönetimi, yönetim ve liderlik konularında yoğunlaşmaktadır. Avicenna - Metropolitan Üniversitesi Yolu, uluslararası öğrencilere Metropolitan Üniversitesi'ne kabul garantisi sunan özel bir programdır. Öğrenciler, başvurularını Avicenna International College'a yaparlar ve kabul alırlarsa Metropolitan Üniversitesi'nde şartlı kabul alırlar. Bu program, öğrencilere İngilizce dil kursları, akademik destek, vize başvurusu yardımı gibi hizmetler sunar. Uluslararası öğrenciler, başvuru sürecinde Avicenna International College ile iletişime geçerler ve başvuru formunu doldurup gerekli belgeleri gönderirler. Ardından çevrimiçi bir test ve mülakat olan Avicenna Yerleştirme Testi'ne katılırlar. Kabul mektubu alındıktan sonra öğrenciler, öğrenim ücretini öder ve vize başvurusu için gereken belgeleri tamamlarlar. Avicenna - Metropolitan Üniversitesi Yolu programına kayıt olan öğrenciler, önceden belirlenen süre içinde Budapeşte'ye varırlarsa üniversite derslerine başlayabilirler. Bu program, uluslararası öğrencilerin Metropolitan Üniversitesi'nde eğitimlerine başlamalarını kolaylaştıran bir yol sunar. İki üniversitenin birlikte çalışması, öğrencilere daha geniş bir eğitim ve iş ağına erişme imkanı sağlar. Ayrıca, Avicenna International College tarafından sunulan hazırlık programı, öğrencilerin temel becerilerini geliştirirken, Metropolitan Üniversitesi'nde ileri düzeyde eğitim alma ve uzmanlaşma fırsatı sunar. Bu program, uluslararası öğrencilerin kariyerlerinde daha fazla fırsat elde etmelerini sağlayabilir.
4900 €

Eczacılık Hazırlık Diploması (DPPS)

Eczacılık Hazırlık Diploması Programı, öğrencilere farmasötik bilimler ve ilaç sektörüne giriş yapabilmeleri için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlayan bir hazırlık programıdır. Bu program, eczacılık mesleğiyle ilgili temel kavramları, bilimsel prensipleri ve pratik uygulamaları öğrencilere aktarmayı hedefler. Eczacılık Hazırlık Diploması Programı, öğrencilere farmakoloji, farmasötik kimya, mikrobiyoloji, biyokimya gibi temel farmasötik bilimlerin yanı sıra ilaç formülasyonu, dozaj hesaplamaları, farmasötik teknoloji ve ilaç etkileşimleri gibi konuları kapsar. Bu program, öğrencilerin ilaçların bileşimi, etkileşimi, dozajı ve yan etkileri gibi konularda temel bir anlayışa sahip olmalarını sağlar. Eczacılık Hazırlık Diploması Programı, öğrencilere laboratuvar çalışmaları, saha gezileri, staj imkanları ve projeler gibi pratik deneyimler sunar. Bu sayede öğrenciler, eczacılık alanında gerçek dünya uygulamalarını deneyimleyerek mesleki becerilerini geliştirir. Program aynı zamanda etik, hukuk ve mesleki sorumluluklar gibi eczacılık mesleğinin etik ve yasal ilkelerini de öğrencilere aktarır. Öğrenciler, ilaçların güvenli ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak, hastalara doğru danışmanlık yapmak ve ilaç tedavisini takip etmek gibi önemli becerileri kazanırlar. Eczacılık Hazırlık Diploması Programı, öğrencilere ilaç sektörü, eczane yönetimi, klinik eczacılık, akademik araştırma gibi çeşitli kariyer fırsatları sunar. Öğrenciler, bu programı tamamladıktan sonra lisans eğitimine devam ederek eczacılık alanında uzmanlaşabilir veya ilaç sektöründe çalışma imkanı elde edebilirler. Eczacılık Hazırlık Diploması Programı, öğrencilere sağlık bilimleri ve ilaç sektörüne ilgi duyanlara önemli bir temel sağlar. Bu program, öğrencilerin eczacılık mesleğine hazırlanmalarını destekler ve ilaçlarla ilgili temel bilgi ve becerileri edinmelerini sağlar.
7900 €

İngilizce Dil Bilimleri Diploması (DELS)

İngilizce Dil Bilimleri Diploması Programı, öğrencilere İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli dil becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu program, öğrencilerin İngilizce dilinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. İngilizce Dil Bilimleri Diploması Programı, öğrencilere dil bilgisini derinleştirme, kelime dağarcığını genişletme, dilin dilbilgisel yapısını öğrenme ve dilin doğru kullanımını pratiğe dökme fırsatı sunar. Program, öğrencilerin İngilizce dilinde akademik metinleri anlama, özgün yazılar oluşturma, sunum yapma ve tartışmalara katılma becerilerini geliştirmelerini hedefler. Bu program, öğrencilerin İngilizce dilini profesyonel veya akademik alanlarda etkin bir şekilde kullanabilmelerini sağlar. İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilere İngilizce dilinde iletişim kurabilme becerisini kazandırır ve onları uluslararası ortamlarda başarılı olmaya hazırlar. Program, dil öğrenme sürecini destekleyici materyaller, etkileşimli dil aktiviteleri, konuşma pratikleri ve dil laboratuvarı gibi kaynaklarla zenginleştirilmiştir. Öğrenciler, deneyimli İngilizce öğretmenleri eşliğinde aktif ve katılımcı bir öğrenme ortamında İngilizce dilini geliştirme fırsatı bulurlar. İngilizce Dil Bilimleri Diploması Programı, öğrencilerin İngilizce dilini ileri seviyeye taşıyarak uluslararası düzeyde eğitim ve kariyer fırsatlarına erişim sağlamalarını destekler. Program, öğrencilerin dil becerilerini değerlendiren sınavlara hazırlık yapmalarına ve başarılı bir şekilde bu sınavları geçmelerine yardımcı olur. Bu program, İngilizce dilini etkin bir şekilde kullanarak uluslararası düzeyde iletişim kurmak isteyen öğrencilere yöneliktir. İngilizce Hazırlık Programı, İngilizce dilini ileri seviyede öğrenmek ve kullanmak isteyen öğrencilere önemli bir adım sağlar.
5900 €

İşletme ve Pazarlama Diploması (DBM)

İşletme ve Pazarlama Diploması Programı, işletme ve Pazarlama alanında lisans eğitimine başlamadan önce öğrencilere temel işletme bilgisi ve becerilerini kazandırmak amacıyla tasarlanmış bir eğitim programıdır. Bu program, işletme ve pazarlama konularında bilgisi olmayan veya sınırlı bilgisi olan öğrencilere işletme disipliniyle ilgili temel kavramları öğretmeyi hedefler. İşletme ve Pazarlama Diploması Programı, öğrencilere işletme ve pazarlama alanında kullanılan terminolojiyi öğrenme, işletme ve pazarlama süreçlerini anlama, işletme faaliyetlerinin temel prensiplerini kavrama ve işletme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Program, öğrencilerin iş dünyasında karşılaşacakları konulara aşina olmalarını ve işletme ortamında etkin şekilde iletişim kurabilmelerini sağlar. Bu program, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. İşletme ve Pazarlama Diploması Programı, öğrencilere işletme dünyasının işleyişini, pazarlama, finans, muhasebe, yönetim ve organizasyon gibi temel işletme alanlarını tanıtır. İşletme ve Pazarlama Diploması Programı, öğrencilere iş dünyasında rekabetçi olabilmek için gereken bilgi ve becerileri sağlar. Program, öğrencilerin işletme ve pazarlama alanında kariyer yapmak veya kendi işlerini kurmak için sağlam bir temel oluşturur. Ayrıca, lisans eğitimine daha hazır bir şekilde başlamalarına yardımcı olur. Bu program, işletme ve pazarlama alanında lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için önemli bir adımdır. İşletme Hazırlık Programı, işletme konularında daha fazla bilgi edinmek ve işletme alanında başarılı olmak isteyen öğrencilere önemli bir fırsat sunar.
5900 €

Almanca Dil Bilimleri Diploması (DGLS)

Almanca Dil Bilimleri Diploması Programı, Almanca dilini öğrenmek ve Almanya'da lisans veya yüksek lisans eğitimine başlamadan önce dil becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik bir eğitim programıdır. Bu program, öğrencilere Almanca dilini anlama, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazandırmayı hedefler. Almanca Dil Bilimleri Diploması Programı, öğrencilere Almanca dilini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için dilbilgisi, kelime dağarcığı, telaffuz ve iletişim becerileri gibi temel dil unsurlarını öğretir. Program, dil öğrenme sürecinde öğrencilerin güvenlerini artırır ve Almanca dilinde akıcılık sağlamak için pratik fırsatları sunar. Program, Almanya'da eğitim almaya hazırlanan öğrencilerin Alman kültürüne, toplumuna ve eğitim sistemine aşina olmalarını da destekler. Öğrencilere, Almanya'da yaşama, üniversite yaşamına uyum sağlama ve sosyal etkileşimde bulunma konularında bilgi ve rehberlik sağlanır. Almanca Dil Bilimleri Diploması Programı, öğrencilere Almanya'da eğitim almak için gereken dil yeterliliğini kazandırır. Bu programı tamamlayan öğrenciler, Almanya'da üniversitelerde lisans veya yüksek lisans programlarına başvurabilirler. Almanca dilinde iletişim becerileri geliştiren öğrenciler, Almanca dilinde eğitim almak ve Almanya'da kariyer yapmak için iyi bir temel oluştururlar. Almanca Dil Bilimleri Diploması Programı, ayrıca kültürel ve akademik deneyimleri artırmak için çeşitli etkinliklere ve destekleyici kaynaklara da erişim sağlar. Bu program, öğrencilere Almanya'da sosyal, akademik ve profesyonel anlamda başarılı olmaları için gereken donanımları sağlar. Almanca Dil Bilimleri Diploması Programı, dil öğrenme sürecini destekleyen nitelikli eğitmenler tarafından yürütülür. Program, öğrencilere bireysel ilgi ve rehberlik sağlar, öğrenme kaynaklarına erişim imkanı sunar ve öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunar. Bu program, Almanca dilini öğrenmek ve Almanya'da eğitim almak isteyen öğrenciler için önemli bir adımdır. Almanca Hazırlık Programı, öğrencilere Almanya'da eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan dil becerilerini sağlar ve onları Alman kültürüne ve eğitim sistemine hazırlar.
6400 €

BT ve Teknoloji Diploması (DITT)

BT ve Teknoloji Diploması Programı, mühendislik lisans programına başlamadan önce öğrencilere temel mühendislik bilgilerini ve becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu program, mühendislik eğitimine geçiş yapmak isteyen öğrencilere akademik, teknik ve analitik yetkinliklerini geliştirmek için gerekli olan araçları sağlar. BT ve Teknoloji Diploması Programı, , öğrencilere matematik, fizik, kimya ve temel mühendislik prensipleri gibi konularda güçlü bir temel oluşturur. Öğrenciler, bu program sayesinde mühendislik disiplinlerinin temel kavramlarını öğrenir ve mühendislik problemlerini çözmek için analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. Program kapsamında, öğrencilere mühendislikte kullanılan temel araçlar, yazılım ve donanım teknolojileri, laboratuvar deneyleri ve proje çalışmaları gibi pratik deneyimler sunulur. Bu sayede öğrenciler, mühendislik alanında gerçek dünya uygulamalarına ve projelere daha iyi hazırlanır. BT ve Teknoloji Diploması Programı, öğrencilerin mühendislik lisans programına daha iyi bir şekilde uyum sağlamalarını sağlar. Programı tamamlayan öğrenciler, mühendislik eğitimine daha güçlü bir temel ve bilgi birikimiyle başlarlar. Ayrıca, mühendislikte ilerlemek için gerekli olan disiplinler arası çalışma, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirirler. Bu program, öğrencilere mühendislik alanında kariyer yapma fırsatı sunar. Mühendislik mesleğine ilgi duyan öğrenciler, bu programı tamamlayarak mühendislik lisans programlarına geçiş yapabilir ve istedikleri mühendislik disiplininde uzmanlaşma imkanı elde edebilirler. Ayrıca, program mezunları, endüstride veya araştırma kuruluşlarında mühendislik alanında çeşitli kariyer fırsatlarını değerlendirebilirler.
6900 €

Yüksek Lisans Çalışmaları Diploması (DGSM)

Yüksek Lisans Çalışmaları Diploması (DGSM), yüksek lisans programına başlamadan önce öğrencilere akademik, dil ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sunan bir eğitim programıdır. Bu program, öğrencilerin yüksek lisans eğitimine daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefler. Yüksek Lisans Çalışmaları Diploması (DGSM), öğrencilere yüksek lisans programında karşılaşacakları yoğun ve ileri düzeydeki akademik çalışmalara uyum sağlama fırsatı verir. Program kapsamında öğrencilere, akademik yazma becerileri, literatür taraması, araştırma yöntemleri ve akademik sunum becerileri gibi temel yetkinlikler kazandırılır. Bu program, öğrencilere yüksek lisans programında başarılı olabilmeleri için gerekli olan teorik ve pratik bilgileri sağlar. Öğrenciler, alanlarıyla ilgili güncel konuları takip edebilme, analiz etme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Ayrıca, yüksek lisans tezine veya projeye yönelik hazırlık yapma imkanı sunar. Yüksek Lisans Çalışmaları Diploması (DGSM), öğrencilere yüksek lisans programında daha başarılı olma ve akademik kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunar. Programı tamamlayan öğrenciler, yüksek lisans programında daha derinlemesine çalışmalar yapabilir, tez veya projelerini daha etkili bir şekilde tamamlayabilir ve alanlarında uzmanlaşma potansiyeline sahip olurlar. Bu program, öğrencilere akademik danışmanlık, araştırma imkanları ve uluslararası işbirliği fırsatları sunar. Öğrenciler, alanlarında uzman akademisyenlerle çalışma şansı bulur ve akademik ağlarını genişletme imkanı elde ederler. Ayrıca, dil becerilerini geliştirme ve uluslararası öğrenci topluluğuyla etkileşimde bulunma fırsatı da sunar.
6400 €

Doktora Çalışmaları Diploması Pre-Phd (DGSP)

Doktora Çalışmaları Diploması Pre-Phd (DGSP)​, doktora programına başlamadan önce öğrencilere akademik ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sunan bir eğitim programıdır. Bu program, doktora öğrencilerinin akademik yolculuğa daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefler. Doktora Çalışmaları Diploması Pre-Phd (DGSP)​, öğrencilere doktora çalışmaları için gerekli olan araştırma yöntemleri, literatür taraması, akademik yazma ve sunum becerileri gibi temel yetkinlikleri kazandırır. Ayrıca, öğrencilere alanlarıyla ilgili güncel araştırmaları takip etme ve analiz etme becerileri kazandırarak, araştırma projelerinde daha başarılı olmalarını sağlar. Bu program, öğrencilere doktora çalışmalarına daha sağlam bir temelle başlama fırsatı verir. Öğrenciler, doktora programına başlamadan önce, akademik danışmanlarla çalışarak, araştırma konularını belirleme ve önceden hazırlık yapma imkanına sahip olurlar. Bu sayede, doktora çalışmalarının kalitesi ve verimliliği artar. Doktora Çalışmaları Diploması Pre-Phd (DGSP)​, öğrencilere akademik ve araştırma alanında uzmanlaşma fırsatı sunar. Bu programı tamamlayan öğrenciler, doktora programlarına daha güçlü bir başlangıç yaparlar ve doktora çalışmalarında daha başarılı olma potansiyeline sahip olurlar. Doktora Çalışmaları Diploması Pre-Phd (DGSP)​, akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere, araştırma projelerinde yer almak ve alanlarında uzmanlaşmak için önemli bir adımdır. Bu program, öğrencilere bilimsel yöntemlerin kullanımını öğretir ve araştırma sürecine aşina olmalarını sağlar. Ayrıca, öğrencilere akademik ağlarını genişletme ve uluslararası araştırma projelerine katılma fırsatı sunar.
6400 €

Yüksek Lisans - Doktora Tıp Eğitimi Diploması Pre-PhD / Pre-Residency (DGMT)

Yüksek Lisans - Doktora Tıp Eğitimi Diploması Pre-PhD / Pre-Residency (DGMT), tıp alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere teorik ve pratik bilgileri daha derinlemesine öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. Bu program, lisans düzeyinde tıp eğitimi almış olan öğrencilere, tıbbi araştırma ve akademik çalışmalar için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimi kazandırmayı hedefler. Yüksek Lisans - Doktora Tıp Eğitimi Diploması Pre-PhD / Pre-Residency (DGMT), öğrencilere tıp alanında uzmanlaşma fırsatı sunar. Bu programı tamamlayan öğrenciler, doktora programlarına başvurarak ileri düzeyde akademik çalışmalara katılabilirler. Aynı zamanda, tıp araştırmalarında görev alarak sağlık alanında yeni bilgiler üretme ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunma imkanına sahip olurlar. Yüksek Lisans - Doktora Tıp Eğitimi Diploması Pre-PhD / Pre-Residency (DGMT), öğrencilere bilimsel yöntemleri kullanarak araştırma yapma, veri analizi yapma, akademik yazma becerilerini geliştirme ve sunum becerilerini güçlendirme gibi yetkinlikler kazandırır. Ayrıca, tıp alanındaki güncel gelişmeleri takip etmelerine ve araştırma yapmalarına olanak sağlar. Bu program, tıp alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilere geniş bir yelpazede kariyer fırsatları sunar. Mezun olan öğrenciler, akademik kurumlarda öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışma, tıp endüstrisinde inovasyon ve geliştirme projelerinde yer alma, sağlık politikaları ve yönetiminde görev alma gibi alanlarda çalışma imkanına sahip olurlar. Yüksek Lisans - Doktora Tıp Eğitimi Diploması Pre-PhD / Pre-Residency (DGMT), tıp alanında ileri düzeyde eğitim ve araştırma yapmak isteyen öğrenciler için önemli bir adımdır. Bu program, öğrencilere tıbbi bilgi ve araştırma becerilerini geliştirme fırsatı sunarak sağlık sektöründe uzmanlaşmalarını sağlar.
7900 €